Ölkədə qumar oyunları haqqında məlumatlar

 

Qumar oyunları, məhz şans üzərinə qurulmuş oyunlar və təşkilatçılıqlardır. Azərbaycan, bu oyunların həm qanuniləşdirildiyi, həm də qanunlarla məhdudlaşdırıldığı bir ölkədir. Azərbaycanda qumar oyunları, öz əksini bu dövlətin İslam ənənələrindən və milli mədəniyyətindən alır.

 

Azərbaycanda qumar oyunlarının tarixi, müxtəlif dövrlərdə fərqli şəkildə inkişaf etmişdir. Sovet dövründə, Azərbaycan SSR-də ən məşhur qumar oyunları oynanan yer Bərəkət adlanan yerdə idi. Bərəkət, Bakı şəhərindən daşınan bir yəhudi kəndi olaraq məşhur olmuşdur. Bu kənddə bir çox qumar oyunları təşkil edilərək, bir çox insanın marağına səbəb olmuşdur. Bununla birlikdə, bu zamanlarda dərman baxımından çox təhlükəli olan bir sənət mərhələsi olaraq qiymətləndirilirdi.

 

Əsas oynanılan qumar oyunları hazır MostBet AZ ən məşhurlarındandır. 

Azərbaycanın müstəqillik dövründə isə qumar oyunlarına olan münasibət qanunlarla tənzimlənmişdir. Əsas qanunverici sənədlər arasında Azərbaycan Respublikasının Qəzaçılıq Məcəlləsi və Dövlət Vergilər Məcəlləsi göstərilə bilər. Bu sənədlər, qumar oyunlarının yalnız dövlət tərəfindən icazə verilmiş bölgələrdə və təşkilatçılar tərəfindən əməliyyat edilməsinə imkan verir.

Pin upda Ödəniş üsulları

  1. Banka köçürməsi: Pin Up AZ, banka köçürməsi vasitəsilə ödənişləri qəbul edir. Bu, banka hesabınızdan Pinup hesabınıza ödənişləri transfer etmək deməkdir. Banka köçürməsi ilə ödənişlər, genelliklə bir neçə iş günü çəkir və bankanızın prosedür və tətbiq etdiyi komissiya daxilində olacaq.
  2. Elektron pul xidmətləri: Pinup, elektron pul xidmətləri ilə də ödənişləri qəbul edir. Bu, kredit kartları, debet kartları, elektron pul platformaları və ödəniş sistemləri kimi çeşitli elektronik vasitələr vasitəsilə ödənişləri həyata keçirmək deməkdir. Bu vasitələr arasında kredit kartları, PayPal, Skrill, Neteller və s. kimi yaygın olanlar var.
  3. Kripto valyutalar: Pinup, bəzi kripto valyutalar ilə ödənişləri də qəbul edir. Bitcoin, Ethereum və digər kripto valyutaları istifadə edərək ödənişləri edə bilərsiniz. Bu, kripto valyutaların blokçeyn texnologiyasından istifadə edərək sürətli və anonim ödənişləri təmin etmək deməkdir.

Ödənişlər zamanı, platformanın tələb etdiyi müvafiq məlumatları daxil etmək və platformanın təyin etdiyi prosedurları izləmək lazımdır. Pinup platformasının dəstək xidmətləri əlaqə məlumatları və təyinatları ilə əlaqə saxlayaraq, əlavə məlumat və dəstək əldə edə bilərsiniz.

Azərbaycanda qumar oyunları mərkəzləri ölkənin fərqli bölgələrində mövcuddur. Həm Bakı şəhəri, həm də turizm bələdiyyələri kimi tanınan Gəncə, Lənkəran, Naftalan, Qusar kimi bölgələrdə bu oyunların mərkəzləri mövcuddur. Bu bölgələr genelliklə oyun salonları, kazino və bir neçə əyləncə mərkəzi tərəfindən təmsil olunur.

 

Bununla birlikdə, Azərbaycan hökuməti qumar oyunlarının yayılmasını məhdudlaşdırmaq üçün ciddi addımlar atır. Beləliklə, bu oyunların yayılmasının nəticələri və nəzarəti düzgün şəkildə təmin edilməyə çalışılır. Məsələn, cəmiyyətdən dəstək görməyən bir sektorduğu üçün bu oyunlarla əlaqəli reklam və təşviqat kampaniyalarının qadağan olunması da həm dövlət, həm də dini cəmiyyətlərin səsverməsinə səbəb olmuşdur.

Share