Saytda qeydiyyatdan keçərkən əlavə etdiyiniz məlumatlar sadəcə sizə daha yaxşı xidmət göstərmək üçün istənilir. Bu məlumatlar heç bir digər məqsədlər üçün istifadə olunmur və ancaq yeni kompaniyalardan, endirimlərdən xəbəriniz olsunuz deyəs istifadə edilir.