Boş vaxtlarınızı daha dəyərli və əyləncəli keçirmək üçün möhtəşəm oyun. 10 daşdan ibarətdir.
Məhsul taxtadan və keyfiyyətli rənglərdən istifadə olunaraq hazırlanmışdır.